Otwarcie mostu przez Wisłę - zabezpieczenie przez Kwidzyński WOPR.

Dnia 26 lipca 2013 roku od godziny 1600 ratownicy Kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczali imprezę otwarcia mostu przez Wisłę.

Czytaj więcej: Otwarcie mostu przez Wisłę - zabezpieczenie przez Kwidzyński WOPR.

Zebranie ratowników.

Dnia 13 kwietnia br (sobota) o godzinie 1200 w Kwidzyńskim Centrum Komputerowo - Językowym przy ul. 11-go listopada odbędzie się zebranie ratowników Kwidzyńskiego WOPR.

W trakcie zebrania omówione zostaną zmiany z zakresu uprawnień i szkoleń ratowników.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność ratowników obowiązkowa!

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem na stopnie ratownicze i kurs KPP zapraszamy na w/w zebranie.

Za Zarząd
Prezes Ryszard Bednarczyk

Cud nad Wisłą 2012 - zabezpieczenie przez kwidzyński WOPR

15 sierpnia 2012 roku (środa) ratownicy kwidzyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zabezpieczali plenerową imprezę "Cud nad Wisłą". Zabezpieczenie trwało od godziny 13.00 do godziny 22.00. Wyraźnie dało się zauważyć poza drobnymi wyjątkami zdyscyplinowanie uczestników imprezy i służba ratowników przebiegła spokojnie. Patrolowane było nabrzeże Wisły, przeprowadzana obserwacja wody oraz okresowe patrole łodzią motorową.