Kurs ratownika wodnego

KWIDZYŃSKIE WODNE OCHOTNICZE

POGOTOWIE RATUNKOWE

Oddział Powiatowy, 82-500 Kwidzyn

PKO-BP S.A. II 58 1020 1811 0000 0402 0120 3587 (dla Kwidzyna)

Tel. 695-927-468, www.kwidzynskiwopr.ckj.edu.pl

      Nip:5831017023; Regon 000824630; KRS 0000276643

 

 

Organizuje kurs

 

RATOWNIKA WODNEGO

MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

RATOWNIKA WOPR

    Warunki przystąpienia do kursu :

    - Ukończone 12 lat

    - dobre umiejętności pływackie

         

   Wszystkich chętnych zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 05.04.2022

                O godz. 19:00 na starej pływalni przy ulicy Słowackiego w Kwidzynie

Zarząd Kwidzyńskiego WOPR

 

Więcej informacji odnośnie kursu ratowników wodnych a także szkoleń i egzaminów na     

      stopień sternika motorowodnego można uzyskać pod numerem tel. 695927468

Sprawozdanie za 2017r.

W marcu 2017r. Kwidzyńskie WOPR przeprowadził nabór kandydatów na kursy ratowników wodnych. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 20 osób. 9 osób ukończyło kurs na stopień młodszego ratownika WOPR, 5 osób uzyskało stopień ratownika WOPR, a 6 osób zdobyło uprawnienia ratownika wodnego MSW. W okresie wiosennym prezes kwidzyńskiego WOPR przeprowadził rozmowy na temat organizacji i wynajmu sprzętu ratowniczego na miejsca przeznaczone do kąpieli w gminie Prabuty, w miejscowości Julianowo nad j. Dzierzgoń i w Prabutach nad j. Sowice. Przed rozpoczęciem sezonu inspektor WOPR Ryszard Bednarczyk dokonał przeglądu miejsc używanych do kąpieli w Gardei nad jeziorem Kamień, w Prabutach nad jeziorem Sowica i w Julianowie nad jeziorem Dzierzgoń. Wyżej wymienione miejsca do kąpieli uzyskały pozytywną opinię WOPR na sezon 2017, a dyżury ratownicze w okresie letnim pełnili ratownicy Kwidzyńskiego WOPR: Alicja Kosin, Marta Tyburska, Hubert Kapica, Marcin Kłosiński, Tomasz Barganowski, Dariusz Koszyński, Tomasz Ratyński, Daniel Majerski i Ryszard Bednarczyk. Grupa ratowników Kwidzyńskiego WOPR w ramach współpracy z ośrodkiem „Promyk” zabezpieczała miejsca do kąpieli w Siemianach nad jeziorem Jeziorak. W ramach wolontariatu ratownicy Kwidzyńskiego WOPR zabezpieczali imprezy dla mieszkańców powiatu Kwidzyńskiego w Korzeniewie: „Cud nad Wisłą”, w Kwidzynie „Pożegnanie lata nad Liwą”, w Ryjewie „Festiwal Disco Polo”, a także zabezpieczali spływ kajakowy na rzece Wdzie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu, wyścigi smoczych łodzi w Gdańsku na Motławie. Do wyróżniających należeli: Krzysztof Chojnacki, Hubert Kapica, Miłosz Berent, Krzysztof i Ryszard Bednarczyk. W roku 2017 ratownicy wydali ok. 60 kart pływackich. Od czterech lat Kwidzyńskie WOPR jako członek Północno Wschodniego Okręgowego Związku Motorowodnego prowadzi szkolenia motorowodne dla młodszych ratowników. W lipcu i sierpniu odbyły się treningi w Prabutach nad j. Dzierzgoń. 15 sierpnia w czasie imprezy „Cud nad Wisłą” w Korzeniewie, Kwidzyński WOPR zorganizował zawody motorowodne „Formuła Przyszłość” w których startowało 6 młodszych ratowników Kwidzyńskiego WOPR. Pierwsze miejsce w zawodach zajął Wiktor Wolański, drugie Miłosz Berent, trzecie Maksymilian Joniec. We wrześniu 2017 młodsi ratownicy startowali w zawodach w Tolkmicku: pierwsze miejsce zajęła Dominika Łęgowska, drugie Miłosz Berent, trzecie Wiktor Wolański. W listopadzie członkowie zarządu Kwidzyńskiego WOPR: Zbigniew Nadzikowski, Stanisław Napiórkowski, Andrzej Stawicki, Marcin Kłosiński, Sławomir Michalczuk, Ryszard Bednarczyk wzięli udział w obchodach 50lecia WOPR na Pomorzu. W czasie uroczystości odznaczenia za długoletnią działalność społeczną w WOPR otrzymali Zbigniew Nadzikowski – Błękitny Krzyż WOPR i Ryszard Bednarczyk – Błękitny Krzyż WOPR i Złoty Krzyż Zasługi.

Sprawozdanie za 2016r.

Sprawozdanie
z działalności Kwidzyńskiego WOPR za lata 2012/2016

 

Walne Zebranie Kwidzyńskiego WOPR które odbyło się 21.10.2011r. wybrało Władze Kwidzyńskiego WOPR na lata 2012/2016. Prezes Ryszard Bednarczyk, wiceprezes Zbigniew Nadzikowski i Andrzej Rożniata (rezygnacja 2014), sekretarz Krzysztof Bednarczyk oraz członkowie zarządu Andrzej Stawicki, Stanisław Napiórkowski, Marcin Kłosiński, Sławomir Michalczuk, Krzysztof Chojnacki. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący Czesław Hryb (śmierć 09.2014r), sekretarz Dariusz Rybiński i członek Mariusz Pielak. Komisja Dyscyplinarna: przewodniczący Krzysztof Sulej, sekretarz Tomasz Ratyński, członek Bartłomiej Jarmulski. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Zbigniew Nadzikowski (członek komisji Rewizyjnej), Ryszard Bednarczyk (członek Zarządu) i Andrzej Rożniata (rezygnacja 09.2014r.).

W 2011r. zmieniła się ustawa o ratownictwie wodnym do której w pierwszej połowie 2012r. uchwalono nowe rozporządzenia. Według nowej ustawy zostały wprowadzone dwa stopnie: ratownik wodny (MSW) i instruktor. Stopnie młodszy ratownik (12 lat) i ratownik WOPR (16 lat) są stopniami szkolenia prowadzonymi przez WOPR do osiągnięcia uprawnień ratownika wodnego MSW. Według nowej ustawy żeby podjąć pracę zawodową ratownik musi ukończyć jeszcze kurs pierwszej pomocy przed medycznej (KPP) oraz posiadać uprawnienia dodatkowe (ustawa nie określa jakie).

W mienionej kadencji instruktorzy Kwidzyńskiego WOPR wyszkolili 139 ratowników (59 MSW/ 26 WOPR/54 młodszych), a Ryszard Bednarczyk styczniu 2012r. przeprowadził kurs na ratownika pływalni, a także kursy instruktorskie, które ukończyło dwóch ratowników Kwidzyńskiego WOPR: Marcin Kłosiński, Krzysztof Bednarczyk. W 2015r.wszkole w Gardei odbył się kurs KPP dla ratowników z naszego terenu. W roku 2016 Ryszard i Jędrzej Bednarczyk ukończyli kursy uzyskali uprawnienia do prowadzenia szkoleń motorowodnych i żeglarskich ISSA. (International Sailing School Association )

W kwietniu 2013r. weszła w życie nowa ustawa która wprowadziła zmiany w uzyskiwaniu stopni motorowodnych (sternik motorowodny daje uprawnienia do pływania na łodziach bez ograniczeń mocy silnika po wodach śródlądowych, oraz dwie mile od brzegu po wodach morskich). Kwidzyński WOPR w latach 2014-2016 przeprowadził trzy szkolenia motorowodne które ukończyło 35 osób, a także szkolenia na holowanie narciarza które ukończyło 7 osób.

Oprócz działalności szkoleniowej Kwidzyńskie WOPR prowadziło współpracę z: Miastem Kwidzyn, przygotowanie kadr ratowników oraz odbiór nowego basenu, z Gminą Prabuty, wynajmem sprzętu oraz przygotowanie i odbiór miejsc wyznaczonych do kąpieli w Julianowie nad jeziorem Dzierzgoń a od 2016r. nad jeziorem Sowica, z Gminą Gardeja, wynajem sprzętu i odbiór miejsc przeznaczonych do kąpieli nad jeziorem Kamień. Współpracujemy także przy zatrudnianiu kadry ratowniczej w wyżej wymienionych miejscach, preferując aktywnych ratowników Kwidzyńskiego WOPR. Od wieku lat zabezpieczamy imprezy organizowane przez Kwidzyńskie Centrum Kultury na rzeką Liwą i Wisłą a w roku 2016 także Festiwal Disco Polo w Ryjewie.

Od 2013 roku Pomorskie WOPR otrzymywało w ramach projektu od Wojewody Pomorskiego środki pieniężne na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego. W ramach tego projektu Kwidzyński WOPR musiał posiadać wkład własny (20/30%). Były to środki z wynajmu sprzętu dla Prabut i Gardei a także wolontariat wykonany przez ratowników Kwidzyńskiego WOPR. Wszystkim ratownikom którzy uczestniczyli w wykonywaniu wolontariatu serdecznie dziękuję a byli to: Robert Andrzejewski, Marta Tyburska, Hubert Kapica, Filip Kowalewski, Piotr Krukowski, Marek Kępiński, Bartosz Bakun, Szymon Grzonkowski, Dariusz Koszyński, Tomasz Ratyński, Bartłomiej Jarmulski, Michał Kobylaż, Nikola Babin, Damiań Prażmowski, Monika Studzińska, Miłosz Berent, Patrycja Nowicka, Krzysztof Chojnaki, Krzysztof Bednarczyk i wielu innych.

W ramach projektu Wojewody, Ryszard Bednarczyk pełnił funkcję koordynatora ratowników WOPR Województwa Pomorskiego do jego zadań należało patrolowanie miejsc niebezpiecznych (Wisła, Nogat, Zatoka Gdańska), zabezpieczanie imprez, pokazy ratownictwa wodnego, szkolenia ratowników i instruktorów, a także udział w egzaminach na stopnie ratownicze i instruktorskie na terenie Województwa Pomorskiego. Duży udział w realizacji tych zadań mieli ratownicy Kwidzyńskiego WOPR a szczególnie: Krzysztof Chojnacki i Krzysztof Bednarczyk. Ryszard Bednarczyk brał czynny udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa prezentując działania Kwidzyńskiego WOPR w realizacji poprawy bezpieczeństwa nad wodami na terenie powiatu a także wraz policją i sanepidem uczestniczył w kontroli miejsc przeznaczonych do kąpieli, obozów i koloni. Od 2014 roku współpracujemy ze Słupskim WOPR w realizacji projektu współfinansowanego przez Ministra Sportu, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Gminy pod tytułem „Umiem pływać”. Ratownicy Kwidzyńskiego WOPR: Krzysztof Chojnacki, Wojciech Liegman, Marek Pierepienko, Szymon Grzonkowski, Ryszard i Krzystof Bednarczyk uczyli pływać dzieci z powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, tczewskiego.

Wiosną 2013r. Kwidzyńskie WOPR otrzymało z Północno-Wschodniego Okręgowego Związku Motorowodnego lodź MC-3100 (RIB) z silnikiem 9,9KM Yamaha oraz przyczepę podłodziową przeznaczaną do szkolenia dzieci w klasie „Formuła przyszłość”. Instruktor motorowodny Ryszard Bednarczyk rozpoczął szkolenie dzieci od naboru spośród młodszych ratowników Kwidzyńskiego WOPR. W czerwcu 2014r wraz z czterema zawodnikami wziął udział zgrupowaniu motorowodnym w Zegrzu oraz zawodach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy i Świata oraz w zawodach o Mistrzostwo Warszawy w Nieporęcie. Zawodnicy Kwidzyńskiego WOPR startowali także w Mistrzostwach Okręgu w Olsztynie.
Ryszard Bednarczyk w roku 2015 w maju przeprowadził nabór i szkolenie dzieci przed obozem w Zegrzu w którym uczestniczyła czwórka zawodników Kwidzyńskiego WOPR. W czasie obozu odbyły się eliminację do Mistrzostw Europy i Świata w których zawodnicy Kwidzyńskiego WOPR zajęli: Miłosz Berent – I miejsce, Monika Studzińska – II miejsce i zakalikowali się do wyżej wymienionych zawodów, a także brali udział w Mistrzostwach Warszawy w Nieporęcie. W lipcu 2015r. wyżej wymienieni zawodnicy trenowali na jeziorze Dzierzgoń k. Prabut pod opieką Ryszarda Bednarczyka. Od 30 lipca do 2 sierpnia 2015r. dwójka zawodników: Monika Studzińska, Miłosz Berent oraz Ryszard Bednarczyk pełniący funkcję kierownika Polskiej drużyny reprezentowali Polskę we Włoszech w Miejscowości Streso podczas Mistrzostw Europy i Świata Formuła Przyszłość. Monika Studzińska zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Europy i trzynaste miejsce w Mistrzostwach Świata, Miłosz Berent był dwa razy piętnasty. Ryszard Bednarczyk 15 sierpnia 2015r. zorganizował zawody motorowodne Formuła Przyszłość w Korzeniewie. W 2016r. przeprowadził szkolenie nowych zawodników oraz zorganizował zawody motorowodne w Korzeniewie a także brał udział wraz z sześcioma zawodnikami Kwidzyńskiego WOPR w zawodach motorowodnych w Tolkmicku. W okresie minionej kadencji uzyskał uprawnienia sędziowskie. Pełnił funkcję sędziego na zawodach: w Korzeniewie dwukrotnie, w Gdańsku i Tolkmicku.

Przez cały okres czteroletniej kadencji opiekował się powierzonym sprzętem motorowodnym (2016r. serwis silnika) a także aktywnie uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Zarządu PWOZMiNW.

W marcu 2016r. przedstawiciele Kwidzyńskiego WOPR: Stanisław Napiórkowki, Zbigniew Nadzikowski i Ryszard Bednarczyk uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Kwidzyna Andrzejem Krzysztofiakiem na temat budowy bazy WOPR nad planowanych zalewem na rzece „Liwie”. Do naszej prośby pan Burmistrz ustosunkował się pozytywnie i zapewnił że podejmie działania w tym kierunku.

Na zakończenie chciałbym podziękować zarządowi za wkład pracy wniesiony w tej kadencji, szczególnie Zbigniewowi Nadzikowskiemu za sponsorowanie naszej działalności (koszulki, transport, upominki itp.) Bartłomiejowi Jarmulskiemu za prowadzenie strony internetowej Kwidzyńskiego WOPR oraz ratownikom którzy najaktywniej uczestniczyli w działalności Kwidzyńskiego WOPR.