Dz.U. 2012 poz. 261

Dziennik Ustaw z 9 marca 2012 poz. 261

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:

1) ratowniczą łódź motorową - jedna na każde 400 m linii brzegowej;

2) ratowniczą łódź wiosłową - jedna na każde 100 m linii brzegowej;

3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;

4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki;

5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde 100 m linii brzegowej;

6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;

7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;

8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;

9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;

10) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;

11) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;

12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;

13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej;

14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;

15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli wyposaża się w:

1) ratownicze łodzie wiosłowe - jedna na każde 100 m linii brzegowej;

2) koło ratunkowe z linką nietonącą - jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody;

3) żerdzie ratunkowe - w miejscach wykorzystywanych do kąpieli posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki;

4) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym - jedna na każde 100 m linii brzegowej;

5) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

6) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;

7) lornetkę - jedna sztuka;

8) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;

9) maszt wraz z kompletem flag;

10) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

3. Pływalnię wyposaża się w:

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - dwa na pływalniach o długości niecki do 50 m i cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - dwie na pływalniach o długości niecki do 50 m oraz cztery na pływalniach o długości powyżej 50 m;

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

4. Inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m wyposaża się w:

1) koła ratunkowe z linką lub pasy ratownicze - cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwa na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;

2) żerdzie o długości co najmniej 4 m - cztery na każde 300 m2 powierzchni łącznej niecek i kolejne dwie na każde kolejne 300 m2 powierzchni łącznej niecek;

3) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratunkowym;

4) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

§ 3. 1. Wykaz sprzętu medycznego, leków i artykułów sanitarnych, w które wyposaża się wyznaczone obszary wodne, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne umieszcza się w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej/oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 27 lutego 2012 r. (poz. 261)

WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO, LEKÓW I ARTYKUŁÓW SANITARNYCH

Sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

1. Ssak ręczny

1 szt.

2. Maseczka do sztucznego oddychania

1 szt.

3. Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych

1 kpl.

4. Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych

po 1 szt.

5. Worek samorozprężalny

1 szt.

6. Maska tlenowa dla dorosłego

1 szt.

7. Maska tlenowa dla dziecka

1 szt.

8. Rezerwuar tlenowy

1 szt.

9. Wąsy tlenowe

1 szt.

10. Reduktor tlenowy

1 szt.

11. Butla tlenowa

1 szt.

Środki opatrunkowe:

1. Gaza jałowa 1 m2

1 szt.

2. Gaza jałowa 0,5 m2

2 szt.

3. Gaza jałowa 9x9 cm

5 szt.

4. Gaza jałowa 7x7 cm

5 szt.

5. Gaza jałowa 5x5 cm

10 szt.

6. Opaska elastyczna 12 cm

2 szt.

7. Opaska elastyczna 10 cm

2 szt.

8. Opaska elastyczna 8 cm

2 szt.

9. Opaska dziana 15 cm

5 szt.

10. Opaska dziana 10 cm

5 szt.

11. Opaska dziana 5 cm

5 szt.

12. Siatki opatrunkowe

1 kpl.

13. Opatrunki hydrożelowe schładzające

2 szt.

14. Przylepiec

1 szt.

15. Plaster z opatrunkiem

1 szt.

16. Chusta trójkątna

2 szt.

17. Opatrunek na głowę

3 szt.

18. Szyna usztywniająca - różne rozmiary

3 szt.

19. Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych

1 szt.

20. Kołnierz ortopedyczny pediatryczny

1 szt.

21. Koc termiczny

2 szt.

22. Rękawiczki jednorazowe

12 szt.

23. Maski ochronne

6 szt.

24. Nożyczki zakrzywione

1 szt.

25. Worek czerwony na odpady medyczne

2 szt.

26. Nosze ratunkowe

1 szt.

Leki:

1. Środek dezynfekujący

2 szt.

2. Spray na oparzenia

1 szt.

3. Środek do dezynfekcji rąk

1 szt.